Planning werkzaamheden

Planning werkzaamheden

Het LCP en de Hoogbouw van het voormalig Gorlaeus-complex worden in twee fasen gesloopt:

 1. sloop Laagbouw (LCP, Clustergebouw en Vastgoed-gebouw);
 2. sloop Hoogbouw.

In de beginfase is er niet zo veel te zien van de werkzaamheden. We voeren het meeste voorwerk inpandig uit. Dit bestaat onder andere uit:

 1. sanering asbesthoudende toepassingen;
 2. voorsloop ten behoeve van machinale sloop. Alle niet-steenachtige materialen worden handmatig en met klein materieel uitgesloopt en afgevoerd.

Na de voorsloop start de totaalsloop:

 1. sloop Laagbouw met een sloopkraan; het gebouw word met de kraan in stukken ‘geknipt’;
 2. sloop Hoogbouw met een torenkraan (bouwkraan); grote delen zagen we in stukken en hijsen we af.

Al het puin wordt op locatie gecertificeerd verwerkt tot bouwstof (granulaat). We onderzoeken samen met onze opdrachtgever hoeveel van deze bouwstof kan worden hergebruikt voor de nieuwbouw. Het overige wordt in de regio toegepast als wegfundatie.

Globale planning

mei 2017 – september 2017: asbestsanering + uitsloop LCP
september 2017 – december 2017: machinale sloop LCP
oktober 2017 – oktober 2018: asbestsanering en uitsloop Hoogbouw
jun 2018 – april 2019: demontage Hoogbouw (met torenkraan)
april 2019 – mei 2019: terreinwerkzaamheden

English Version

Planning Demolition Activities
The LCP and the tower building of the former Gorlaeus-complex will be demolished in two fases:

 1. Low building demolition (LCP, Cluster building and Vastgoed-building);
 2. Tower building demolition.

In the early stages there will not be much to see. Most of the demolition activities will take place indoors. This includes :

 1. removal of asbestos applications;
 2. pre-demolition for machinal demolition. All non-stone materials will be removed by hand and small machinery.

Following the pre-demolition we start the total demolition:

 1. Low buildings demolition by crane ; building will be cut into pieces by the demolition crane;
 2. Tower building demolition by tower construction crane ; big pieces will be cut and lifted off.

On location all the debris will be certifiably ground down to granulate. With the client we will look into how much of the granulate can be recycled into the new building. The remainder of the material will be used for road foundations in the surrounding areas.

Global Planning
May 2017 – September 2017 : asbestos removal + indoor demolition LCP
September 2017 – December 2017 : machinal demolition LCP
October 2017 – October 2018 : asbestos removal + indoor demolition Tower building
June 2018 – April 2019 : disassembly Tower building (tower crane)
April 2019 – May 2019 : building site activities