Duurzame sloop BREEAM Excellent

Duurzame sloop voormalige gebouwen Gorlaeus

Op maandag 8 mei is de sloop gestart van de LCP van het voormalige Gorlaeus-complex. Daarmee gaat een volgende fase in van de realisatie van de ‘Nieuwbouw Gorlaeus’. Deze nieuwe high-tech omgeving moet onderdak gaan bieden aan alle afdelingen en instituten van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. De eerste fase werd eind 2016 voltooid en in gebruik genomen. In 2021 moet het gehele vernieuwde Gorlaeus gereed zijn. Dit najaar wordt ook begonnen met de sloop van de Hoogbouw. Verantwoordelijk voor de werkzaamheden is sloopbedrijf Beelen. Overigens zal in eerste instantie van de sloop weinig merkbaar zijn: tot na de zomer spelen de meeste werkzaamheden zich ‘inpandig’ af, waardoor zij voornamelijk onttrokken zullen zijn aan het zicht.

Eén na hoogste duurzaamheidsniveau

De Universiteit Leiden staat midden in de maatschappij, en wil bijdragen aan een duurzame samenleving. Ook in haar vastgoedbeleid, en dus bij de bouw van de nieuwe Science-campus, streeft de universiteit naar duurzaamheid. Dit uitgangspunt was prominent terug te zien in de aanbesteding van de sloopwerkzaamheden, die uiteindelijk leidde tot de keuze voor sloopbedrijf Beelen. Beelen zegde toe het project uit te zullen voeren op duurzaamheidsniveau BREEAM Excellent. Dit is het één na hoogste niveau van de internationale beoordelingsmethode BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), waarmee de duurzaamheidprestaties van gebouwen bepaald wordt. Beelen wil dit niveau halen door de overlast voor de omgeving minimaal te houden, de uitstoot van CO2 te beperken en sloopafval zoveel mogelijk te hergebruiken. Zo verwerkt Beelen op de slooplocatie al het puin tot ‘granulaat’ dat gebruikt kan worden voor de nieuwbouw of fundering van wegen. Deze sloop is een van de eerste projecten in Nederland die het niveau BREEAM Excellent behalen. De Universiteit Leiden laat hiermee zien serieus werk te maken van haar duurzaamheidsambities.

In mei 2019 volledig afgerond

Voordat er gesloopt kan worden, moet de laagbouw (het LCP, het Cluster-gebouw en het Vastgoed-gebouw) ontruimd worden. Kort daarop volgt de sanering van het aanwezige asbest. Dit gebeurt onder strikt gereguleerde en streng bewaakte omstandigheden om gevaren voor de gezondheid te voorkomen. Wanneer alle asbest verwijderd is, kan begonnen worden met de ‘voorsloop’. Daarbij worden alle ‘niet-steenachtige’ materialen met de hand en klein gereedschap gesloopt en afgevoerd. Na de bouwvak volgt de ‘totaalsloop’. Dit gebeurt met een sloopkraan die het gebouw bij wijze van spreken in stukken knipt. In oktober komt ook de hoogbouw aan de beurt. Ook hier weer begint Beelen met asbestsanering. Pas volgend jaar zal dit gebouw verder gesloopt worden. Volgens de planning zijn de sloopwerkzaamheden in mei 2019 volledig afgerond.

Met vertrouwen vooruit kijken

Steven Menijn, Projectleider van het Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden, kijkt met vertrouwen vooruit. “De Nieuwbouw Gorlaeus is het grootste project dat we op dit moment uitvoeren. We zijn blij dat we nu – met de aanvang van de sloop – de tweede fase bereikt hebben. Het feit dat dit volgens de duurzaamheidsambitie BREEAM Excellent zal gebeuren, is iets waar we als Universiteit Leiden zeker trots op mogen zijn. Het maakt dit tot het grootste Nederlandse sloopproject van dit moment waarbij met zoveel zorg omgegaan wordt met de omgeving. Ik ben ervan overtuigd dat de professionals van Beelen dit dankzij al hun ervaring tot een succes kunnen maken.”

9 thoughts on “Duurzame sloop BREEAM Excellent

  1. Four to five portions of this liquid has to be consumed per week to find the desired result. Use these circumspectly however, while they may lower blood sugar levels, which is an undesirable effect that face men whose glucose levels are properly balanced.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *