De gebouwen vooraf bouwkundig geïnspecteerd

Door het slopen van gebouwen, kunnen omliggende gebouwen hinder ondervinden. In uitzonderlijke situaties kan zelfs schade ontstaan. Beelen zorgt uiteraard voor een veilige en zorgvuldige sloopmethodiek, zodat we schade aan de omgeving voorblijven. Om discussie achteraf te voorkomen, laten we alle omliggende gebouwen vooraf extern inspecteren op bouwkundige gebreken (scheuren, beschadigingen, e.d.). Als gebruiker merkt u hier niets van. De gebouwbeheerder krijgt een afschrift van het onderzoek. Heeft u vragen over het bouwkundig onderzoek, dan ontvangen wij graag uw bericht via deze pagina.

English Version

Advance Building Inspections
During the demolition of the buildings, surrounding buildings could experience hindrance. In unexpected situations even some damage. Beelen will of-course use safe and careful demolition methods to minimize the chance of damages. To prevent discussions afterwards, all surrounding buildings will be externally inspected for architectural defects (cracks, damages, etc.) As user you will not notice any of this. The building manager will receive a copy of the inspection. If you have any questions regarding the architectural inspection, please place them via this webpage.