Duurzaam slopen zonder luchtvervuiling

De LCP en de Hoogbouw slopen we met de nodige zorgvuldigheid. Dit doen we om de luchtkwaliteit niet nadelig te beïnvloeden. We weten dat tijdens de sloop kwartstof vrijkomt en in het gebouw asbesthoudende toepassingen zitten. Het asbest wordt eerst zorgvuldig en onder strikte wet- en regelgeving verwijderd. Voordat we werkelijk met de sloop starten, geeft een laboratorium het gebouw vrij door het uitvoeren van een ‘eindinspectie na asbestsaneren’. We weten dus zeker dat er geen asbest meer in het gebouw zit, als we beginnen met de totaalsloop.

Het kwartsstof bestrijden we tijdens de machinale sloop door te sproeien. We hebben zelfs sproeiers op de aanbouwdelen van de sloopkranen en sproeien dus direct bij de bron! Puin houden we tijdens de verdere bewerking en het afvoeren nat. Verder zorgen we dat de wegen schoon blijven en de afvalbakken tijdens het transport afgedekt zijn. We doen er dus alles aan om stofverspreiding te voorkomen. Onze Assistent Omgevingsmanager (die op het terrein aanwezig is) houdt hier streng toezicht op. Wanneer buiten het sloopterrein stof waarneembaar is, worden aanvullende maatregelen getroffen. Stof mag dus zichtbaar zijn, maar niet buiten ons sloopterrein. Heeft u vragen of klachten met betrekking tot de luchtkwaliteit, dan ontvangen wij graag uw bericht via deze pagina.

English Version

Sustainable demolition without air pollution
The LCP and the tower building will be demolished with the necessary care. We do this to prevent any harmful influence on the air quality. We know that during the demolition, quartz dust is freed and that there are asbestos applications in the building. Firstly the asbestos will be carefully removed under strict regulations. Before we actually start the demolition, a laboratory will give the go ahead after carrying out an “end inspection after asbestos removal”. We will then be certain that there is no asbestos left in the building when we start the demolition.

The quartz dust will be dealt with by spraying water. We even have water spray cannons built onto the demolition cranes and spray water directly at the source! During the process the debris will be kept wet. In addition the containers will be covered during transport and the roads will be kept clean. We will do everything to stop the dust spreading. Our assistant area manager ( present at the site) will keep this under strict supervision. If dust is found outside the site, extra measures will be taken. The dust may be visible, but not outside our demolition site. If you have any questions or complaints regarding the air quality, we would like to receive them via this webpage.