Toename transport door sloop beperkt

Een gebouw slopen betekent ook een gebouw afvoeren. Het vrijkomend materiaal wordt met vrachtauto’s afgevoerd. In de huidige fase heeft dat nog weinig gevolgen voor het verkeer in de omgeving. We brengen dagelijks vier containers naar het werk. Dit zijn twee transporten die uitgevoerd worden buiten de spits; een toename van twee vrachtauto’s per dag is niet merkbaar voor het huidige verkeer. Wel vragen wij aandacht voor onze in- en uitrit op de kruising Max Planckweg en Wassenaarseweg. Hier hebben we borden geplaatst met de waarschuwing “LET OP UITRIT WERKVERKEER!”. Onze chauffeurs weten dat hier veel fietsers passeren. We letten dus extra goed op, maar vragen ook de andere verkeersdeelnemers dat te doen.

Na de totaalsloop van de LCP en de totaalsloop van de Hoogbouw, voeren we al het puin af dat we niet op locatie kunnen hergebruiken in de nieuwbouw. Vanaf dat moment neemt het aantal transporten zichtbaar toe. We zorgen dan voor een verkeersregelaar bij onze in- en uitrit. Omdat het afvoeren van het puin pas later aan de orde is (eind 2017 en begin 2019) plaatsen we te zijner tijd een nieuw bericht op deze site.

Heeft u vragen over onze transportroutes, dan ontvangen wij graag uw bericht via deze pagina.

English Version

Limited increase in traffic due to demolition transport
To demolish a building also means to remove the building. The waste materials will be transported away by trucks. In the first fase this will have little effect on traffic in the area. Daily we will bring four containers to the site. These are two transports executed outside of rush hour traffic; an increase of two trucks per day is not noticeable in the current traffic. We do ask for attention concerning the junction of the Max Planckweg and Wassenaarseweg. We have placed warning signs “LET OP UITRIT VERKEER!” (BEWARE OF EXIT TRAFFIC!) Our drivers are aware of the many passing cyclists. We are extra careful, but also ask the other road users to do the same.

After the total demolition of the LCP and the Tower building, we will transport all the waste that we cannot use to recycle in the construction of the new building. From that moment on the increase in traffic will be noticeable. We will have a traffic controller at our entrance and exit. Because this all happens at a later date (end 2017 start 2019) we will update this website.

If you have any questions concerning transport routes, please place them via this webpage.